werkmeester-iso-gecertificeerd

 De ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De organisatie ISO staat in voor het opstellen en beheren van duizenden verschillende normen. De meeste hiervan zijn productgericht, maar enkele normen slaan op generieke managementsystemen. Verreweg de bekendste is de ISO 9001, welke slaat op het managementsysteem voor kwaliteit. De ISO 9001-norm is één van de documenten van de ISO 9000-“familie” van ISO. ISO 9001 kan gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. Daarnaast vormen de eisen met elkaar goede aanknopingspunten voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem. 

ISO 9001 wordt ook wel als volgt versimpeld weergegeven:

  • zeg wat je doet

  • doe wat je zegt

  • bewijs het

De Werkmeester Zorg is met ingang van februari 2017, ISO 9001-2015, gecertificeerd door:

DNV-GL
Zwolseweg 1
2994 LB Barendrecht

Tel.    010 – 292 26 00

Web. www.dnvgl.nl

 

contact erkmeester zorg