missie en visie werkmeester zorg

Missie

De Werkmeester Zorg ondersteunt kwetsbare burgers bij het (opnieuw) regie over hun leven krijgen om zo weer mee te kunnen doen in de samenleving. Wij gaan hierbij vooral uit van talentbenadering en eigen kracht. We zetten een ieder met zijn/haar eigen wensen en hulpvragen centraal in onze individuele aanpak.

We hanteren diverse begeleidingsvormen waaronder (ambulante) individuele en woonbegeleiding, arbeidsmatige dagbesteding en het (re)socialiseren van mensen met multiproblematiek door middel van werk in ons Arbeids Trainings Centrum.

Visie

Wij geloven dat iedereen talent bezit. Ook mensen met een beperking of achterstand kunnen, en willen, bijdragen aan de maatschappij. Onze uitdaging is om, samen met de kandidaten, te zoeken waar hun talent ligt en hoe ze dat kunnen inzetten. Wij werken vanuit de visie dat iedereen moet kunnen participeren in de maatschappij, hoe groot of klein de bijdrage ook is.

Kernwaarden

Betrokkenheid, betrouwbaarheid, deskundigheid en snelheid.

contact erkmeester zorg