wat bieden wij-werkmeester-zorg
De dienstverlening van de Werkmeester Zorg rust op de pijlers dagbesteding en (ambulante) begeleiding. We begeleiden kandidaten om hun zelfstandigheid te behouden of te vergroten en vaardigheden te ontwikkelen om zo mee te kunnen doen in de samenleving.
ambulante begeleiding door werkmeester zorg

De begeleiding en ondersteuning die geboden wordt, is per kandidaat verschillend en wordt bepaald door de wensen en behoeften van de kandidaat.

Er wordt gewerkt aan doelen met betrekking tot het vergroten van de zelfredzaamheid en aanleren van nieuwe (sociale) vaardigheden en gedrag en we leggen dit vooraf vast in een plan.

Wel zullen we altijd zo snel mogelijk toewerken naar deelnamen aan activiteiten in werk- en/of sociale setting omdat wij als visie hebben dat leren van elkaar en in een groep sociale aansluiting en participatie bevordert.

Of dat nu gaat om hulp bij schulden, verwijzing naar passende sociaal medische zorg, bevorderen van zelfzorg en activiteiten van het dagelijks leven of het ondersteunen bij het vinden en behouden van huisvesting. 

Onze coaches bieden persoonlijke (ambulante) begeleiding om deze belemmeringen aan te pakken. Dat kan door actieve begeleiding van de kandidaat, het mobiliseren van het netwerk van de kandidaat, maar ook door contact te leggen met andere hulpverlenende instanties.

 

contact erkmeester zorg
dagbesteding werkmeester zorg

Werken als doel en middel. Iedereen wil erbij horen, iedereen wil werken. Bij ons kan dat naar vermogen. Wij geloven namelijk dat mensen zich het beste ontwikkelen in een zo normaal mogelijke (werk)omgeving waar ze zinvol aan de slag kunnen.

Werken om je, in je eigen tempo, optimaal te ontwikkelen, werken aan sociale en werknemersvaardigheden om zo talenten te ontdekken en benutten. We bekijken samen met de kandidaat welke vervolgstap(pen) deze kan gaan zetten en waar mogelijk uit kan stromen naar vrijwilligerswerk, beschut of regulier werk.

Onze aanpak is maatwerk. Elke kandidaat krijgt aan de hand van Zelfredzaamheidmatrix of Risico-index een persoonlijk plan; afgestemd op zijn of haar capaciteiten en vaardigheden. Ons uitgangspunt is: iedereen wil participeren in de maatschappij. Wij doen er alles aan dit voor iedereen mogelijk te maken.

We bieden verschillende vormen van arbeidsmatige dagbesteding. In ons Arbeids Trainings Centrum in Heerlen werken we met kandidaten met multiproblematiek. Zij krijgen professionele begeleiding volgens onze Werkmeester-methodiek, die is gebaseerd op operante conditionering. Met deze methode hebben we al veel goede resultaten behaald. 

We bieden hier een programma gericht op zorg aan en/of activering van de kandidaat. Doelstellingen zijn persoonlijke ontwikkeling, het vergroten van de zelfredzaamheid, activering en actiebereidheid van de kandidaat en het bevorderen van de kwaliteit van leven. 

Onze interne begeleiders werken aan een goede werkrelatie met de kandidaat, beoordelen welke vaardigheden op welke manier getraind kunnen worden

In Amsterdam worden kandidaten individueel of in kleine groepjes geplaatst bij een reguliere werkgever. Met deze vernieuwende vorm van arbeidsmatige activering bieden we een plek aan (jong)volwassenen die geen baan hebben en/of niet (meer naar school gaan). 

Deze vorm van dagbesteding is een tussenstap waarin kandidaten in een periode van 1 tot 1,5 jaar kunnen leren in de praktijk en ervaring op doen in een veilige (werk)omgeving. Als regulier werk na deze tussenstap geen duurzame optie blijkt, zoeken we met de kandidaat een passende oplossing zoals dagbesteding of beschut werk.