wie-zijn-wij-werkmeester-zorg

De Werkmeester Zorg is actief in de regio Zuid-Limburg en Groot-Amsterdam en biedt ondersteuning en begeleiding aan kandidaten in kwetsbare situaties om zo hun zelfredzaamheid te vergroten en (weer) deel uit te kunnen maken van de samenleving. 

Iedereen heeft talent en wij ontdekken waarvoor; onze begeleiding is dan ook gericht op eigen regie en talent. Elke kandidaat met zijn/haar eigen hulpvraag staat bij ons als individu centraal waarbij we vooral kijken naar mogelijkheden in plaats van wat niet kan.

De Werkmeester Zorg trekt waar mogelijk gezamenlijk op met jobcoachorganisatie De Werkmeester. 

De Werkmeester verzorgt re-integratietrajecten en biedt jobcoaching en De Werkmeester Zorg biedt dagbesteding, activering en begeleiding. 

Daarmee bieden we, voor hen voor wie dit van toepassing is, een totaalpakken van zorg en re-integratie. 

Onze core doelstelling: duurzaam meedoen in de samenleving door het vinden en behouden van zinvolle activiteiten / werk.

We werken vanuit de gedachte ‘iedereen doet mee’. Meedoen is de norm, werken het middel en waar mogelijk het doel. 

Doordat de coaches van beide organisaties nauw met elkaar optrekken, ontstaat er een vangnet in zowel de thuissituatie als op de werk/participatieplek. 

Als een kandidaat vastloopt in de thuissituatie kan dit gevolgen hebben voor werk/participatie. Andersom geldt hetzelfde. Door gezamenlijk de kandidaat te begeleiden, ieder met eigen expertise, werken we aan het beheersbaar maken van belemmeringen waardoor we veelal uitval op de werk/participatieplek kunnen voorkomen.

 

contact erkmeester zorg